GAMP

PL /

Parametry

PARAMETRY

Ryczał za gotowość
Gwarantowany czasy reakcji serwisanta/konsultanta na miejscu w siedzibie Kontrahenta.
Gwarantowany czas usunięcia usterki
Gwarantowany czas usunięcia usterki dla sprzętu, jak i systemów informatycznych.

Hotline
Hotline - asysta telefoniczna (pomoc techniczna) - jedna z funkcji sekcji Helpdesk.

 

Disaster Recovery
Urządzenia zastępcze na czas naprawy.
Indywidualny opiekun
Główny opiekun serwisowy oraz indywidualny opiekun handlowy, obniżenie kosztów rozbudowy systemów informatycznych - poprzez rabaty na usługi informatyczne oraz sprzęt.
Serwis doraźny
Stałe przeglądy konserwacyjne systemów i urządzeń jak również okresowe np. przed większym natężeniem eksploatacji lub inwentaryzacją.