GAMP

PL /

Outsourcing IT

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.

Henry Ford


OUTSOURCING PROCESÓW SERWISOWYCH

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Jest najlepszym sposobem na redukcję kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ redukuje koszty związane z utrzymaniem własnych zasobów informatycznych i jednocześnie pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej.


OFERTA

Nasza oferta w obszarze Outsourcingu IT:
             < zarządzanie infrastrukturą serwerową
              < zarządzanie infrastrukturą sieciową
              < zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną
              < zarządzanie systemami informatycznymi
              < zarządzanie infrastrukturą peryferyjną
              < zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze IT
              < wsparcie użytkowników w organizacji Klienta
              < wsparcie dla zespołu informatyków Działu IT
              < wparcie techniczne i administracyjne
              < usługi Help-Desk i Hot-Line


OUTSOURCING SPECJALISTÓW IT

Jeżeli poszukujesz  Specjalistów IT do realizacji konkretnego projektu, lub na określony czas, to Outsourcing specjalistów IT jest najlepszym rozwiązaniem. GaMP świadczy usługę wynajmu ekspertów wybranej technologii, pracujących w zdalnie lub w siedzibie Kontrahenta. Podczas realizacji Projekty dbamy, aby kompetencje delegowanych specjalistów IT były właściwie dobrane na każdym etapie realizacji projektu.


KORZYŚCI

Gwarancji satysfakcji - możliwość rotacji Specjalistów IT, dopasowanie na każdym etapie realizacji Projektu.

Bezpieczeństwo – wdrożone procedury bezpieczeństwa, ADO, ABI, możliwość weryfikacji umiejętności przed bezpośrednim zatrudnieniem konkretnego Specjalisty IT.

Minimalizacja kosztów – brak kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniami, okresem urlopowym itp.

Wygodna forma rozliczeń – płatność na koniec miesiąca, brak zobowiązań wynikających z kodeksu pracy.