GAMP

PL /

Strategia

GaMP Sp. z o.o. jest integratorem specjalizującym się we wdrażaniu innowacyjnych systemów komputerowych dla kluczowych sektorów gospodarki takich jak: telekomunikacja, instytucje administracji publicznej, duże przedsiębiorstwa oraz sektor małych i średnich firm. Bogata oferta GaMP zawiera systemy klasy WMS, SCM, EPM, B2B, systemy wsparcia sprzedaży, aplikacje Business Intelligence, bezpieczeństwo i ochronę danych oraz wiele innych produktów sprzętowych jak np. zaawansowane urządzenia aktywne CISCO.


GaMP nie tylko dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne, ale przede wszystkim specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze posprzedażnej oraz zapewnieniu usług integracyjnych oraz konsultingowych jako całościowego pakietu dla kluczowych Kontrahentów spółki. Jako certyfikowany Microsoft Gold Certified Partner oraz Cisco Select Partner gwarantujemy kompleksową obsługę wszystkich wdrożonych rozwiązań informatycznych oraz ich dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i środowiska Klienta.


Strategia rozwoju opracowana przez Zarząd Spółki GaMP wspierana jest corocznie przez szerokie nakłady inwestycyjne na badania i rozwój bazy sprzętowej. Wysoką jakość rozwiązań oferowanych przez spółkę GaMP zapewnia wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością oparty o standard ISO 9001:2000.


Realizacja strategii przyjętej przez Zarząd spółki GaMP na rok 2015/2016 wymaga odpowiedniego rozwoju kompetencji w zakresie technologii i produktów. Realizacja następuje poprzez:
          - pozyskiwanie nowych kompetencji Microsoft oraz CISCO w zakresie usług w obszarze integracji aplikacji,
          - umacnianie oferty w zakresie wdrożeń autorskich systemów WMS, SCM, EPM oraz aplikacji wspierających BI,
          - rozwój własnych rozwiązań, w tym aplikacji biznesowych B2B, 
          - rozwój oferty w zakresie budowy i doposażania GaMP DATA CENTER.