GAMP

PL /

Odpowiedzialność

Jako skuteczny integrator, również własnych rozwiązań B2B, posiadający wdrożony system zarządzania jakością jesteśmy świadomi o naszej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie projektów naszych Kontrahentów. Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu są zawsze podstawą codziennych relacjach biznesowych z naszymi Kontrahentami.


Kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracować spółce dobre praktyki takie jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa danych. Bogate zaplecze sprzętowe GaMP (Data Center) wraz z dużym potencjałem grupy Konsultantów IT pozwala oferować szerokie port folio usług umożliwiających kompleksową realizację każdego zaawansowanego technologicznie projektu - w tym - wraz z przygotowaniem wniosku aplikującego o ośrodki unijne.


Zdobyta gruntowna wiedza techniczna z realizacji ostatnich kilkunastu wdrożeń projektów unijnych w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem konsultantów spółki jest najlepszą gwarancją sukcesu kolejnych nowych projektów realizowanych przez GaMP we współpracy z naszymi Kontrahentami.