GAMP

PL /

Doświadczenie

W swojej kilkunastoletniej historii spółki, GaMP może wykazać się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych ( w tym przede wszystkim projektów unijnych) w różnorodnych sytuacjach i środowiskach przy wykorzystaniu różnych technologii teleinformatycznych. Dzięki tak bogatemu portfolio spółka nabyła bogate doświadczenie umożliwiające realizację projektów złożonych (łączących kilka branż) i trudnych w realizacji ze względu na ograniczenia środowiskowe. 


Wszystkie powyższe umiejętności jak również nabyte dobre praktyki (GMP) pozwalają nam projektować systemy różnej wielkości, dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych u naszych Kontrahentów, z komunikacją poprzez zróżnicowane technologicznie interfejsy np. maszyn produkcyjnych.
Oferujemy własne rozwiązania WMS, EPM, SCM, CRM jak również rozwiązania oparte na technologiach i platformach sprzętowych innych producentów, zarówno już stosowanych przez naszych Kontrahentów czy też sugerowanych przez naszą spółkę dla konkretnych projektów.


GaMP Sp. z o.o. bierze na siebie odpowiedzialność za cały projekt jak i jego wdrożenie lub w konkretnych przypadkach działając jako Kooperant w danym projekcie tylko za wybrany obszar danego projektu. Oferujemy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, realizacją i wdrożeniem dedykowanych innowacyjnych systemów teleinformatycznych. Zapewniamy także późniejszą usługę asysty technicznej, usługi hotline, oraz pomoc w administracji i utrzymaniu danego projektu.