GAMP

PL /

Badania B-R

GaMP Sp. z o.o. jako spółka teleinformatyczna oparta wyłącznie na wiedzy i kapitale ludzkim, posiada szerokie doświadczenia w implementacji oraz tworzeniu specjalistycznego oprogramowania oraz dedykowanych rozwiązań w zakresie systemów komputerowych dla kluczowych sektorów gospodarki. 


Imponujące możliwości oraz potencjał spółki GaMP w zakresie wprowadzania ciągłych innowacji opierają się przede wszystkim na szerokim wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia, nieustannego rozwijania zasobów ludzkich oraz na przeprowadzanych inwestycjach w badania i ciągły rozwój spółki.


Realizacja strategii przyjętej przez Zarząd Spółki GaMP opiera się w istotnym zakresie na opracowywaniu nowych, autorskich rozwiązań, dlatego GaMP powołał Dział Nowych Technologii, którego celem są przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z dziedziny automatyki.