GAMP

PL /

Kolokacja

USŁUGI KOLOKACJI

KolokacjaOferujemy możliwość umieszczenia sprzętu informatycznego stanowiącego własność Kontrahenta w GaMP Data Center. GaMP Datacenter zapewnia bezpieczne środowisko teleinformatyczne w tym stabilne parametry chłodzenia, wilgotności pomieszczenia, oraz dwutorowe zasilanie zabezpieczone agregatem prądotwórczym z użyciem urządzeń o redundancji min. N+1.


 


REALIZACJA

Zapewniamy skalowalne rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe każdego Kontrahenta. W ramach usługi wchodzi:
          - miejsce w szafie teleinformatycznej 19”,
          - dostęp do dedykowanego bezprzerwowego zasilania,
          - dystrybucja zasilania wew. szafy dla urządzeń Kontrahenta,
          - zapewnienie chłodzenia,
          - zapewnienie wszystkich pozostałych parametrów do optymalnego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego,
          - inne usługi uzgodnione z Kontrahentem.


ROZLICZANIE USŁUG

Oferta kolokacji:
          K.01: kolokacja serwerów pojedynczych (U).
          K.02: kolokacja ½ szafy (20U).
          K.03: kolokacja prywatnej szafy (40U).
          K.04: kolokacja wydzielonej przestrzeni dedykowanej.

Kolokacja rozliczna na podstawie liczby zajmowanych jednostek U lub całości szafy (40U).
Opłaty eksploatacyjne naliczane są za zdefiniowany okres rozliczeniowy zgodnie z cennikiem za zużycie prądu oraz parametru BTU (na podstawie parametrów podanych przez producenta urządzenia).

Na życzenie Kontrahenta możliwe jest opomiarowanie energii elektrycznej poprzez montaż dedykowanych liczników energii elektrycznej.


KORZYŚCI

Korzyści biznesowe:
          Umowy SLA zapewniające gwarancję ciągłości działania.
          Gwarantowany ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kolokowanych urządzeń (24h/7/365 dni w roku).
          Gwarantowana stała stawka ryczałtu za kolokację urządzeń.
          Zapewnienie odpowiednich parametrów dla kolokowanych urządzeń serwerowych.
          Brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na dostosowanie pomieszczeń w siedzibie Kontrahenta.
          GaMP Data Center jako gwarancja bezpieczeństwa eksploatacji (wszystkie systemy redundantne).

Korzyści technologiczne:
          Zapewnienie ciągłości świadczonych usług DATA CENTER (RDU – Roczna dostępność usługi) 99,99%.
          Zapewnienie wsparcia GaMP Data Center dla obsługi hostowanych systemów informatycznych (Outsourcing IT).
          Wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy GaMP a zespołami IT naszych Kontrahentów.