GAMP

PL /

Oferta

Oferowane przez naszą spółkę rozwiązania dostosowujemy do rzeczywistych biznesowych potrzeb naszych Kontrahentów integrując wielokrotnie warstwę sprzętową poczynając na serwerach, urządzeniach sieciowych, urządzeniach kończąc na oprogramowaniu systemowym, serwerowym i aplikacyjnym. Oferta kompleksowego wdrożenia pozwala na budowę wieloletnich relacji partnerskich z naszymi największymi Kontrahentami.


SYSTEMY PAMIĘCI MASOWEJ

Produkty
Dyskowa pamięć masowa
Taśmowa pamięć masowa
Infrastruktura Fibre Chanel
Storage dla SME
Software
Pamięć masowa w dynamicznej infrastrukturze.
Usługi
Usługi zarządzania polityką backupu danych
Tworzenie polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zdalny backup danych
Usługi z wykorzystaniem GaMP Data Center
Usługi wirtualizacji.

 


SYSTEMY SIECIOWE

Produkty
Routery
Przełączniki
Zarządzanie siecią
Interfejsy i moduły
Sieci światłowodowe
Usługi
Usługi zarządzania siecią
Usługi z wykorzystaniem routerów i routingu
Usługi sieci serwerowych i wirtualizacji
Usługi Carrier Ethernet

 


WSPÓŁPRACA GŁOSU I OBRAZU

Produkty
Unified Communications
TelePresence
Rozwiązanie Service Exchange
Uniwersalne bramki i serwery dostępowe
Usługi
Usługi Unified Communications
Usługi TelePresence
Ujednolicone usługi środowiska aplikacji

 

BEZPIECZEŃSTWO

Produkty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo fizyczne
Wirtualne sieci prywatne (VPN)
Firewall
Zarządzanie bezpieczeństwem
Usługi
Usługi bezpieczeństwa