GAMP

PL /

Inżynier Kontraktu

Zdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu czy Doradcy Technologicznego z ostatnich kilkunastu projektów potwierdzona otrzymanymi referencjami w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem naszych konsultantów jest najlepszą rekomendacją naszej spółki.

Mirosław Dybowski
Dyrektor Handlowy


METODYKA

Wieloletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracować własne dobre praktyki takie jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Potencjał konsultantów GaMP pozwala oferować szerokie port folio usług umożliwiających kompleksowy nadzór inwestorski nad każdym zaawansowanym technologicznie projektem wraz z przygotowaniem wniosku aplikującego o dofinansowanie z środków unijnych.


OFERTA

Nasza oferta obejmuje, prace jako:
          - Kompleksowy nadzór inwestorski.
          - Inżynier Kontraktu.
          - Inżynier Projektu.
          - Inspektor Nadzoru.
          - Doradca Technologiczny.