GAMP

PL /

Zamówienia publiczne

Zajmujemy się obsługą projektów IT dla Administracji Publicznej w tym również zagadnieniami w obszarze zamówień publicznych. Reprezentujemy Zamawiających jako Doradca Technologiczny począwszy od współpracy przy opracowaniu SIWZ czy OPZ, po nadzór jako Inżynier Kontraktu nad realizacją projektów.


W naszym portfolio znajdują się projekty realizowane w podstawowych trybach zamówień publicznych oraz projekty bardziej skomplikowane, wymagające narzędzi mniej standardowych np. zamówienie w trybie dialogu konkurencyjnego czy zamówień publicznych przetargi ograniczone.


Zakres naszych usług:
          - opracowanie/przygotowanie koncepcji projektu,
          - opracowanie dokumentacji technicznej w tym PFU, Dokumentacji Projektowej,
          - opracowanie dokumentacji OPZ,
          - przeprowadzenie postępowania lub postępowań dopasowanej do specyfiki danego zamówienia,
          - wsparcie w przygotowaniu wymagań merytorycznych i podmiotowych pod kątem ich zgodności z prawem,
          - przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, część formalna SIWZ, w tym wzór umowy lub IPU),
          - wsparcie w postępowaniu (odpowiedzi na pytania, weryfikacja formalnej poprawności wniosków i ofert)
          - bieżące rozstrzyganie zidentyfikowanych problemów),
          - wsparcie w sporach realizacyjnych z wykonawcami.