GAMP

PL /

Dane osobowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w realizacji projektów IT związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych oraz administracji publicznej. Nasi inżynierowie specjalizują się w szeroko pojętym bezpieczeństwie danych. Doradzamy naszym Kontrahentom w sprawach związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic szczególnie chronionych (np. tajemnica telekomunikacyjna).


Przeprowadzamy audyty IT dotyczące prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa, przepisami związanymi z ochroną informacji niejawnych oraz klauzulami poufności.


Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz we współpracy z naszą Kancelarią Prawną zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w obszarze ochrony danych osobowych oraz innych zagadnień bezpieczeństwa danych.


Zakres usług:
- weryfikacja projektów IT (np. architektury systemów informatycznych, e-usług) pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w poszczególnych sektorach (np. w sektorze telekomunikacyjnym, bankowym, medycznym),
- usługi jako Doradca Technologiczny w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prawem do prywatności (np. przetwarzaniem danych medycznych, przetwarzaniem danych osobowych w energetyce, monitorowanie działalności pracowników),
- przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych np. polityki bezpieczeństw, treści zgód, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umów o zachowaniu poufności.